BMTF Logo 300 byggmesterforbundet Ansvarsrett logo rgb liten ffv mestermerke

Låne- og verditakst

En verdivurdering av din eiendom kan være fornuftig i tilfeller der det er snakk om:

- Refinansiering

- Eiendomsoverdragelse innen familie

- Arveoppgjør

- Forsikring

- m.m.